Архів номерів

2019 105 106 107 108    
2018 99 100 101 102 103 104
2017 97 98        
2016 95 96        
2015 90 91 92 93 94  
2014 87 88        
2013 83 84 85 86    
2012 78 79 80 81 82  
2011 76 77        

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Процес рецензування

Відповідно до вимог п. 6, пп. 6 наказу МОН № 32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» подані для опублікування наукові статті підлягають якісному незалежному рецензуванню вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Відповідно до п. 15 цього наказу Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Усі статті, що надходять до редакції журналу «Таврійський науковий вісник», проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника.

Окремо враховується ступінь відповідності статті, що надійшла до редакції, вимогам до підготовки рукописів до видання у журналі «Таврійський науковий вісник».

Процес рецензування здійснюється членами редколегії. Процедура рецензування є анонімною для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.