Архів номерів

2021 117 118 119 120    
2020 111 112 113 114 115 116
2019 105 106 107 108 109 110
2018 99 100 101 102 103 104
2017 97 98        
2016 95 96        
2015 90 91 92 93 94  
2014 87 88        
2013 83 84 85 86    
2012 78 79 80 81 82  
2011 76 77        

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

Авторам

Графік виходу журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» на 2021 рік.


Номер

Останній термін подачі статті

№ 117

22 січня 2021

№ 118

26 березня 2021

№ 119

28 травня 2021

№ 120

23 липня 2021

№ 121

24 вересня 2021

№ 122

19 листопада 2021

Розсилка друкованих екземплярів – через два місяці після останнього терміну подачі статті.

 

Редакція журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» запрошує науковців, аспірантів, 

студентів ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників до публікації
у 122-му випуску!

 

Завантажити інформаційний лист

Завантажити приклад оформлення статей

Заповнити онлайн-довідку про автора

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 122/2021 на електронну пошту редакції editor@tnv-agro.ksauniv.ks.ua до 19 листопада включно необхідно:

- заповнити онлайн-довідку про автора;

- направити статтю;

- направити відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Автори отримують реквізити для сплати публікаційного внеску виключно після рецензування статті (зовнішнє та внутрішнє анонімне) та перевірки на наявність плагіату.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Таврійському науковому віснику. Серія: Сільськогосподарські науки» складає 1000 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_довідка, Іванов_квитанція.

Авторські примірники наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 21 січня 2022 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє - 2,0 см, ліве  - 3,0 см, праве – 1,5 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», затверджений у 2015 р.).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Якщо стаття російською мовою - потрібна також анотація російською.

Мова публікацій: українська, англійська, польська та німецька.

 

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- секція журналу;

- назва статті;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) (не більше 3-х авторів);

- анотації та ключові слова українською і англійською мовами (з перекладом назви);

- текст статті;

- список використаної літератури.

 

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ:

- землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво;

- тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції;

- меліорація і родючість ґрунтів;

- екологія, іхтіологія та аквакультура.

 

Контакти:

Редакція наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки»,

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23,

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Телефон: +38 095 66 09 087

Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00 (крім святкових днів)

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua